Avbestilling og endring på antall

Vi har følgende betingelser for avbestilling av din bestilling

Avbestillinger må være oss i hende senest 4 virkedager før selskap/arrangement.Avbestilling senere enn 4 virkedager faktureres 50% av beløpet.

Avbestillinger som skjer 1 virkedag før eller samme dag som avtalt levering faktureres 100% av beløpet.

 

Justeringer:

Oppjustering av antall personer på koldtbord og varmeretter kan skje inntil 2 dager før levering.

Nedjusteringer av antall personer må skje 4 dager før levering.

Kontakt oss for informasjon om noe er uklart.