- 2. Henvisning fra NAV

Etter avtale mellom arbeidssøker og NAV-veileder sendes henvisning til Tunet Elverum.