- 4. Tilbud om opplæring

På bakgrunn av kartleggingen legges individuelle planer for utvikling av ferdigheter med sikte på å oppnå definerte målsettinger for arbeid eller Studier. Tunets opplæringskoordinator jobber opp mot aktuelle utdanningsinstitusjoner, og bistår i arbeidet med å legge konkrete planer for studiene. Det legges opp til kurs tilpasset den enkeltes behov for personlig og faglig utvikling. Eksempelvis relatert til jobbsøk, yrkesteori, digital kompetanse, helse, kosthold, fysisk aktivitet og personlig økonomi.