LEDIG STILLING – KARRIEREVEILEDER

LEDIG STILLING – KARRIEREVEILEDER

Tunet Elverum as – er en Arbeid & Inkluderingsbedrift i Elverum. Selskapet formål er å tilby arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne. Gjennom dette også å produsere markedsrelevante varer og tjenester av god kvalitet og til riktig pris for selskapets kunder. For tiden tilbyr selskapet sine tjenester til 65 tiltaksdeltakere.

Tunet har ledig 100% stilling som karriereveileder, hvor hovedoppgaven er å veilede, motivere og engasjere arbeidssøkere henvist til tiltak i skjermet sektor fra NAV i henhold til kravspesifikasjon for tiltaket, og i en slik form at arbeidsdeltakelse, eller målsetting om å få og beholde arbeid i det ordinære arbeidsmarked eller starte utdanning, oppnås.

Les mer