VTA (varig tilrettelagt arbeid)

VTA står for varig tilrettelagt arbeid, og er for deg som mottar uføretrygd eller som kommer til å motta det i nærmeste fremtid. Du må være bosatt i Elverum kommune.

Hos oss vil du sammen med din veileder finne den beste løsningen med tanke på arbeid, ut ifra din kompetanse og helsesituasjon. Dere vil sammen utarbeide en individuell plan, hvor det skal være fokus på økt mestring, arbeidsglede og livskvalitet.

Arbeid ved Tunet

Vi har mange ulike arbeidsoppgaver innen resepsjon, makulering, brøytestikkeproduksjon, rammeverksted, billedbehandling, fotoprint, passfotografering, kjøkken/kantinearbeid, renhold og  intern transport.

Arbeid utenfor Tunet

Ønsker du å jobbe utenfor Tunet?  Er vi behjelpelig med å få til dette så langt det lar seg gjøre, ut ifra dine ønsker. Vi har samarbeid med flere bedrifter i Elverum. Det kan være jobb i butikk, barnehage, gartneri, kantine med mer.

Når du er ansatt i Tunet

Du vil være arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Ved ansettelse i Tunet, skrives en arbeidskontrakt. Som ansatt følger du lover og regler som er knyttet til dagens arbeidsliv i henhold til fravær, sykemelding og ferie. Dette kan du lese mer om i personalhåndboka til VTA.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men har en øvre aldersgrense på 67 år. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av dine ressurser og interesser
  • Fokus på god livskvalitet
  • Arbeidsoppgaver innenfor gitte rammer
  • Opplæring og oppfølging på arbeidsplassen
  • Mulighet til å ta et kompetansebevis
  • Arbeidslivskompetanse – kunnskap om arbeidslivets skrevne og uskrevne regler
  • Kurs relatert til arbeid, helse og personlig utvikling (Ai læring, jobbklubb)
  • Veiledning om kosthold og ernæring samt tilbud om fysisk aktivitet
  • Tilbud om fast ansettelse etter endt prøvetid

Hvordan skal jeg søke?

Du finner søknadskjema på linken under dette avsnittet. Skjemaet fylles ut og sendes til NAV Elverum med kopi til Tunet.

Søknadsskjema VTA (PDF-fil)

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med får fagansvarlig, Hege Eek på telefon: 918 42 835. Du kan også komme på besøk, etter avtale.