AFT (arbeidsforberedende trening)

Arbeidsforberedende trening er for deg som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker veiledning til å finne riktig jobb eller komme i gang med utdanning. Du må være bosatt i Elverum, Åmot, Våler eller Stor- Elvdal.

Hos oss, får du din egen karriereveileder å samarbeide med. I fellesskap utarbeider dere en plan for din vei videre mot jobb og utdanning.

Vi tilbyr:
– Profesjonell karriereveiledning
– Kartlegging av ressurser og interesser
– Avklaring av yrkes – eller studievalg
– Kurs relatert til arbeid, helse og personlig utvikling (aiLæring, Jobbklubb)
– Fokus på tiltak for økt livskvalitet
– Arbeidspraksis
– Oppfølging på arbeidsplassen
– Formidling til arbeid og utdanning

Varighet:
Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse.

Hvordan skal jeg søke?
NAV henviser arbeidssøkere til oss. Ta kontakt med din NAV-veileder for en vurdering om AFT kan være et aktuelt tiltak for deg.

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med vår fagansvarlig, Hege Aakrann Eek på telefon: 918 42 835

Du kan også komme på omvisning, etter avtale.