Kersti Grindalen

E-post: kersti.grindalen@agena.no

Tlf: 976 59 017

Kersti er adm dir i Agena-konsernet og daglig leder i Tunet Elverum as. Hun har jobbet i bransjen i mer enn 20 år og har bred erfaring både fra privat næringsliv og offentlige virksomheter. Hun er en fremoverlent leder med et bredt kontaktnett som initierer endring etter hvert som samfunnet og kundemassen endrer seg og gir nye rammebetingelser.