LEDIG STILLING – KARRIEREVEILEDER

LEDIG STILLING – KARRIEREVEILEDER

Tunet Elverum as – er en Arbeid & Inkluderingsbedrift i Elverum. Selskapet formål er å tilby arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne. Gjennom dette også å produsere markedsrelevante varer og tjenester av god kvalitet og til riktig pris for selskapets kunder. For tiden tilbyr selskapet sine tjenester til 65 tiltaksdeltakere.

Tunet har ledig 100% stilling som karriereveileder, hvor hovedoppgaven er å veilede, motivere og engasjere arbeidssøkere henvist til tiltak i skjermet sektor fra NAV i henhold til kravspesifikasjon for tiltaket, og i en slik form at arbeidsdeltakelse, eller målsetting om å få og beholde arbeid i det ordinære arbeidsmarked eller starte utdanning, oppnås.

Les mer

Klubb og duppe til middag hver torsdag!

Klubb og duppe til middag hver torsdag!

Vi har siden vinteren 2017 servert tradisjonskost i vår kafé. Vi gjør dette fordi vi har en genuin interesse av å ta vare på mattradisjoner som er i ferd med å dø ut. Det er ikke mange kafeer eller restauranter som lager de rettene vi serverer hjemme.  Vi setter vår ære i å lage tradisjonsrettene fra bunnen av. Dette er eneste måten å yte dem rettferdighet på, og dere kunder som har vokst opp med rettene, ville nok fort avslørt om vi hadde «jukset».

Les mer