Birgitte Wergeland Hellandsjø

Birgitte er nylig utdannet ergoterapeut og har stor interesse for arbeidsinkludering, tilrettelegging og samspillet mellom aktivitet og helse.

Hun bistår arbeidssøkere i veien mot sine mål, og gjennomfører funksjonsvurderinger for å kartlegge fysisk helse.

Veiledning med sikte på personlig, faglig og helsemessig utvikling, er noe hun virkelig brenner for.

Birgitte er en rolig og tålmodig person som er god til å se ressursene i andre.

E-post:

Tlf: 468 32 833