Arbeidssøker i tiltak

Tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

Klikk for å laste ned vår velkomstmappe!

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker hjelp til å finne riktig jobb eller komme i gang med utdanning. Tiltaket har mulighet for 1 års varighet og du vil få en personlig karriereveileder som sammen med deg vil jobbe målrettet med å nå dine mål. Vi har et godt samarbeid med over 200 bedrifter i regionen, samtidig som vi kan tilby interne arbeidsarenaer innen makulering, innramming, kafé og catering, og Galleri T i din oppstartsperiode. Vi har til enhver tid 40 plasser i tiltaket og karriereveiledere med ulik kompetanse med fokus på arbeidsinkludering.

I løpet av tiden med oss får du mulighet til å gjennomføre vip24 som gir deg innblikk i yrker som er aktuelle for deg, hvilke lærings/kommunikasjonsformer som egner seg best for deg, samt tips til hva som er med på å fylle ditt “batteri”. Bedriftens fysioterapeut gjennomfører også funksjonsvurderinger for å gi deg mulighet til å få tips til hva du kan gjøre for å bedre både din fysiske og psykiske helse.

Dersom du ønsker et samarbeid med oss, ta kontakt med Nav som vil hjelpe deg og formelt henvise til oss. Hvis du er usikker på hvordan du går fram er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

For øyeblikket er det 10 på venteliste til tiltaket. Ungdom blir prioritert.

Tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et jobbtilbud til deg som allerede mottar uføretrygd. Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver innen makulering, renhold, kafé og catering, innramming og Galleri T.

I tillegg kan vi tilby samarbeid med eksterne bedrifter som arbeidsarenaer.

Som deltaker blir du ansatt i bedriften og vil motta motivasjonslønn for utført arbeid som kommer i tillegg til den ytelsen du allerede mottar fra Nav. Vi har stillinger fra 50%-100%.

Dersom du ønsker å søke arbeid hos oss anbefaler vi deg å fylle ut vårt søknadsskjema og sende det til Nav Elverum med kopi til oss. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker en omvisning før du søker.

For øyeblikket er det 5 på venteliste til tiltaket.

Klikk for Søknadsskjema

Klikk for Personalhåndbok VTA