Info arbeidsgivere / partnere

Tunet Elverum samarbeider med et stort utvalg arbeidsgivere i regionen. Våre samarbeidspartnere stiller praksisplasser og kompetanse til disposisjon for arbeidssøkernes faglige- og personlige utvikling.

Karriereveilederne i Tunet gir tett oppfølging av arbeidsforholdet gjennom hele prosessen, med mål om å sikre en god progresjon i opplæringen. Arbeidssøkere i ekstern praksis går du utenpå ordinær bemanning i den enkelte bedrift.

Når opplæringen er fullført, ser vi på mulighetene for overgang fra praksis til ordinært lønnet arbeid.
NAV kan yte økonomiske tilskudd ved ansettelse.

Last ned Tunets info-brosjyre (PDF)