Ledig stilling – vi har fått utvidelser i VTA-tiltaket!

Vi har fått utvidelse av antall VTA-plasser og skal utvide vår profesjonelle stab med en stilling som KARRIEREVEILEDER.

Tunet Elverum as – er en Arbeid & Inkluderingsbedrift i Elverum. Selskapet formål er å tilby arbeids -forberedende trening og varig tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne. Gjennom dette også å produsere markedsrelevante varer og tjenester av god kvalitet og til riktig pris for selskapets kunder. For tiden tilbyr selskapet sine tjenester til 74 tiltaksdeltakere.

Tunet har ledig 100% stilling som KARRIEREVEILEDER, hvor hovedoppgaven er å veilede, motivere og engasjere deltakere henvist til tiltak i skjermet sektor fra NAV i henhold til kravspesifikasjon for VTA-tiltaket, og i en slik form at arbeidsdeltakelse, eller målsetting om å få og beholde arbeid i det ordinære arbeidsmarked eller starte utdanning, oppnås.

Ansvar/Arbeidsoppgaver

 • Være ansvarlig karriereveileder og gi tett oppfølging til tildelte deltakere
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • Samarbeide med næringsliv og offentlige virksomheter med tanke på å nå mål om ordinært lønnet arbeid, i henhold til deltakers aktivitetsplan
 • Gi råd og veiledning til arbeidsgiver/kontaktperson på praksissted med tanke på å sikre god veiledning og kartlegging av den enkelte arbeidssøker
 • Rapportere til NAV i henhold til kvalitetskrav og tidsfrister

Ønsket kompetanse

 • 3-årig høyskoleutdanning eksempelvis innen pedagogikk, helsefag, karriereveiledning, HR, annen fagkompetanse.
 • Oppsøkende salgserfaring/relasjonssalg/nettverk
 • Kjennskap til NAV-systemet
 • Veiledning av unge voksne
 • Dokumenterte resultater
 • Digital kompetanse
 • Næringslivs- og arbeidsmarkedskompetanse
 • Relevant arbeidserfaring

Krav til personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, kvalitetsbevisst og trygg på egen rolle
 • Proaktiv, initiativrik og selvgående med utpreget ansvarsfølelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, god muntlig/skriftlig fremstillingsevne
 • Delingskompetanse
 • Evne til å lede gjennom veiledning, opplæring og metodisk arbeid
 • Fleksibel, strukturert og presis
 • Være resultat- og løsningsorientert
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Evne til å tenke helhetlig, analytisk og strategisk

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved ansettelse.

For å arbeide i Tunet Elverum as kreves politiattest uten merknader før ansettelse. Lønn etter avtale. Søker må ha førerkort (kl B) og disponere privatbil.

Søknad og CV sendes toronn.asdahl.brunsell@agena.no innen 11. august 2019. Spørsmål om stillingen kan rettes til fagansvarlig Hege Eek 918 42 835.

Les mer om vårt arbeid og våre ansatte i disse lenkene: