Makulering handler om sikkerhet

Visste du at Tunet i Elverum har en egen avdeling som jobber med makulering? Her kan både bedrifter og privatpersoner levere papirdokumenter med sensitiv informasjon, og føle seg sikre på at det blir destruert på en trygg og forsvarlig måte.

Tor Ivar Breibrenna er leder for makuleringsavdelingen på Tunet – og er helt klar på at dette er en viktig tjeneste:

Tor Ivar ved containeren som står i Tunets lokaler innenfor rammeverkstedet. Her kan folk levere dokumenter de ønsker å destruere for en billig penge.

– Det kan bli fatalt hvis dokumenter med sensitiv informasjon kommer på avveie, påpeker han. For privatpersoner kan det innebære identitetstyveri, at en svindler ved hjelp at et personnummer eller tilganger til bankkonti kan gjøre mye skade. For en bedrift kan det innebære at forretningshemmeligheter lekker ut, eller at man blottlegger sterke eller svake sider ved sin bedrift.

Alle mottatte dokumenter blir behandlet av personell som er kvalifisert for det, og som har undertegnet avtale om taushetsplikt. Papirer og dokumenter som er mottatt for makulering blir håndtert omgående hvis mulig. Alle ubehandlede dokumenter lagres i låste lokaler med alarm.

– Det er flere mulige veier til å få kvittet seg med sensitive dokumenter, sier Tor Ivar. Man kan for eksempel levere selv, her i våre lokaler i Elverum. I Lokalet står det en container hvor folk for den nette sum av 30 kroner kan putte innpå det de måtte ønske å kvitte seg med.

Tunet har en container for innlevering til makulering på SØIR sin gjenvinningsstasjon i Elverum. Du finner den i bygget for farlig avfall/spesialavfall

Det går også an å levere inn dokumenter på SØIR sine gjenvinningsstasjoner, hvor vi har plassert ut containere. Det er mulig å levere inn i Elverum, Trysil og Åmot. I Elverum finnes denne containeren på Hornmoen, i bygget hvor man tar i mot farlig/spesialavfall.

Avdelingslederen forteller også at Tunet kan kjøre ut og plassere dunker både hos privatpersoner og bedrifter.

– Vi tilbyr sikker makulering ved at vi plasserer ut og henter/bringer nummererte beholdere med sikkerhetslås og brevslisse. På slike beholdere gjøres det som oftest en avtale for åremål.

For priser og mer informasjon om dette kan man kontakte Tor Ivar direkte.

Kontaktinformasjon finnes på Tunets webside.

Hvis man ønsker å levere en hel brevordner med plastlommer og det hele så er ikke det noe problem. Tunet sorterer og tar hånd om alle komponenter, og sørger for at alt blir destruert eller resirkulert på forskriftsmessig måte.

Sjåføren på Tunets bil henter/tømmer beholdere ved behov. Dette skjer på onsdager – og syklusen er slik:

  • Rena/Åmot – første onsdag hver måned
  • Flisa/Åsnes – andre onsdag hver måned
  • Trysil – tredje onsdag hver måned
  • Hamar – fjerde onsdag hver måned

Del dette innlegget

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkedin
Send på e-post