For oss er arbeid og inkludering hverdagen. Vi vet at alle mennesker har noe å bidra med i samfunnet.

I 30 år har vi jobbet sammen for å utvikle mennesker til arbeid eller utdanning.

 

Slik er vår arbeidsinkludering

Tunet Elverum er en arbeids- og inkluderingsbedrift

På oppdrag fra NAV jobber vi kontinuerlig med tiltak for å få folk ut i arbeid eller videre utdanning. Arbeidsforberedende trening (AFT) skal støtte personer som av ulike årsaker har vært lenge utenfor arbeidslivet. Innenfor våre virksomhetsområder har vi også et betydelig antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer med spesielle behov.

Ønsker du å rekruttere en dyktig arbeidstaker fra oss?

Karriereveilederne i Tunet gir tett oppfølging av arbeidsforholdet gjennom hele prosessen, med mål om å sikre en god progresjon i opplæringen.