Arbeidssøker i tiltak

Tunet gir deg muligheter i arbeidslivet i tett samarbeider med NAV. Sammen med deg finner vi gode og individuelt tilpassede løsninger for at du skal nå ditt mål om ordinært lønnet arbeid.
Jeg vil vite mer