Samarbeid med Sør-Østerdal Næringshage

Sør-Østerdal Næringshage inviterer i samarbeid med Agena Personal til kurs i sykefraværsoppfølging for ledere

4. april 2017 fra kl. 17 – 21 inviterer Sør-Østerdal Næringshage i samarbeid med Agena Personal til kurs i sykefraværsoppfølging for ledere. Kurset er åpent for alle og arrangeres i Storgata 20, Elverum.

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte er et tema alle bedrifter må håndtere. Les mer