Sykefraværoppfølging

Sykefraværsoppfølging

Tar sykefraværsoppfølging mye av din tid som leder? Får du de ønskede resultater av arbeidet? Våre ansatte har høy kompetanse når det gjelder helse, tilrettelegging, rettigheter og plikter, og ser arbeidstakers og arbeidsgivers behov i sammenheng.

Agena Personal tilbyr profesjonell og målrettet sykefraværsoppfølging, hvor målet er å finne den beste løsningen for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi er en objektiv samarbeidspartner. Vi oppretter samarbeid med NAV og fastlege, og ivaretar alt dokumentasjonsbehov. VIP 24 er et karriereveiledningsverktøy som gjør at vi avdekker årsaker til sykefravær og finner riktige tiltak for å øke arbeidskapasitet, trivsel og mestring. Dersom vi ser skifte av yrke som hensiktsmessig, veileder vi arbeidstaker i forhold til nye muligheter på arbeidsmarkedet.

Vil du vite mer om sykefraværsoppfølging? Ta kontakt!