Bistand Organisasjonsendringer

Organisasjonsendringer

De aller fleste bedrifter er dynamiske av natur, og må tilpasse seg et næringsliv og samfunn i stadig endring. Ulike krav og forventninger fra eksterne aktører gjør at man hele tiden må ligge i forkant med organisasjonsutvikling.

Skal bedriften nedbemanne eller er andre endringer planlagt? Agena Personal tilbyr coaching og karriereveiledning for enkeltpersoner eller grupper. Vi bistår med analyse og rådgiving for å sikre solide prosesser og riktige beslutninger. Rett person på rett plass er avgjørende for organisasjonens prestasjonsevne!