AMFI og Agena inngår samarbeidsavtale

Sammen skal vi legge til rette for arbeid og inkludering, sier senterleder ved AMFI Elverum Lene Faraasen og Hanne B. Skonnord fra Agena.

Dette er et ønske vi har hatt lenge, sier Hanne Skonnord i Agena. Når AMFI Elverum nå åpner dørene for et utvidet samarbeid, så er dette en fantastisk mulighet for arbeidssøkere som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

I en hektisk hverdag er det fort gjort å overse hvilken betydning jobb har for hver enkelt av oss. Jobb er ikke bare lønn. Vi ser hvor mye det ligger i å være i arbeid, sier Hanne Skonnord. Mestringsfølelse, anerkjennelse og tilhørighet, er alle eksempler på hva vi henter gjennom yrkesaktivitet. Jobb handler om livskvalitet! Samarbeidet med AMFI, og senterets 38 butikker, gjør nå veien tilbake til arbeid kortere.

-Vi har bidratt til arbeid og en ny hverdag for mange allerede, sier Lene Faraasen ved AMFI Elverum. Nå tar vi ytterligere et steg og styrker innsatsen for å få “alle mann i arbeid”.  Tilbudet hos oss skal være kvalifiserende og styrke arbeidssøkerens kompetanse. Vi erfarer at å jobb hos oss er en god anledning for arbeidssøkerne til å få vist seg fram, knytte kontakter og bygge relasjoner til senterets butikker.

Jeg vil også berømme de ulike butikkene ved senteret, avslutter Faraasen. De viser et brennende engasjement og gir villig sjanser til de som har behov for en liten håndsrekning. Vi regner med at samarbeidet vil bidra til at flere kommer ut i lønnet arbeid.